CAD услуги

Фирма "КАДДИЗАЙНЕР" ЕООД - гр. Мездра предлага на своите клиенти богат набор от CAD услуги (3D модели, 2D чертежи и рендер) в проектирането на машини, съоръжения, възли, инструментална екипировка, съдове и метални конструкции в желания от Вас стандарт – ISO, GOST, ANSI. Изчертаване на 3D и 2D програми (Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Advance Steel, KeyShot ) със следните професионални услуги: CAD services
Реализиране на Ваша идея или образец в 3D модел и 2D документация.
Конвертиране на чертежи от хартиен носител и електронен носител в електронен вид и оформяне в чертежи.
Проектиране и разработване на метални изделия / листов материал.
Рендер изображения на 3D модел.
Други…
Създаване на необходимата конструкторска документация.
Създаване на 3D модели и визуализации по чертеж, скица или детайл.
Технически чертежи.
Проектиране и разработване на производствени линии / системи в Машиностроенето.
Запис на файловете във формат, удовлетворяващ клиента.