Индустриален дизайнер

Като Индустриален дизайнер, аз съм в регистъра на КИИП за лица с ограничена проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 160/29.11.2019 г. в секция Технология, част Машинно-конструктивна и машинно-технологични системи.
Цена по договаряне в зависимост от обема на работата.