Изберете най-подходящата услуга

CAD услуги

Фирма „КАДДИЗАЙНЕР“ ЕООД – гр. Мездра предлага на своите клиенти богат набор от CAD услуги (3D модели, 2D чертежи и рендер) в проектирането на машини, съоръжения, възли, инструментална екипировка, съдове и метални конструкции в желания от Вас стандарт – ISO, GOST, ANSI. Изчертаване на 3D и 2D програми (Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Advance Steel, KeyShot ) със следните професионални услуги: CAD services

Образец в 3D модел и 2D

Реализиране на Ваша идея или образец в 3D модел и 2D документация.

Конвертиране на чертежи

Конвертиране на чертежи от хартиен носител и електронен носител в електронен вид и оформяне в чертежи.

Проектиране и разработванe

Проектиране и разработване на метални изделия / листов материал.

Създаване на документация.

Създаване на необходимата конструкторска документация.

Създаване на 3D модели

Създаване на 3D модели и визуализации по чертеж, скица или детайл.

Технически чертежи

Технически чертежи и рендер изображения на 3D модел.

Производствени линии

Проектиране и разработване на производствени линии / системи в Машиностроенето

Удобни формати

Запис на файловете във формат, удовлетворяващ клиента.